Bunny.ge შესვლა | რეგისტრაცია

უნარები

უნარების ტესტი I 20 კითხვა | რთული
უნარების ტესტი II 20 კითხვა | საშუალო
უნარების ტესტი III 20 კითხვა | საშუალო
ანალოგიები I 21 კითხვა | საშუალო